Bokcirkelgrupper

Nu har vi startat upp våra "Bokcirkelgrupper"!  Vi kunde inte riktigt enas om namnet så det är en kombination av bokcirkel och bokgrupp. Några tycker att bokcirkel låter gammaldags och att det bara är till för äldre damer, andra tycker att det låter charmigt och hemtrevligt :)
 
Eleverna är uppdelade i fem olika grupper med 4-5 elever/grupp. 
 
Böckerna som grupperna läser är:
WIdmark, Martin "Antikvariat, Blå spegeln" (4 ex)
Sandén, Mårten "Geniet" (4 ex)
Morgan, Matthew m.fl. "Varulv möter drake" (5 ex)
Trenter, Laura "Dagboken" (5 ex)
Funke, Cornelia "Spökriddaren och hans väpnare" (4 ex)
 
 Foto: Cecilia Bergentz

Detta förväntas eleverna lära sig... 
  • Du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur
  • Du ska utveckla din förmåga att urskilja språkliga strukturer
  • Du ska utveckla din förmåga att kunna välja och använda språkliga strategier
 
...och detta kommer att bedömas
  • Hur du läser skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier.
  • Hur du gör sammanfattningar av textens innehåll och kommenterar centrala delar med koppling till sammanhanget.
  • Hur du utifrån egna erfarenheter och referensramar kan tolka och föra enkla och underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken
  • Hur du kan beskriva din upplevelse av läsningen

Instagram

Detektiven gör entré

I veckan har detektiven introducerats i klassen. Detektiven är en läsfixare, precis som spågumman, och skall hjälpa oss att bli riktiga stjärnläsare. 
 
 
"Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Strategin används under läsningen och innebär att läsaren:
Läser om ordet.
Läser om meningen.
Läser om stycket för att få ordet i ett sammanhang.
Funderar på om ordet liknar ett ord på svenska eller ett annat språk som läsaren redan kan.
Funderar på om ordet är sammansatt av flera ord.
Funderar på vad det är för sorts ord (substantiv, adjektiv, verb)
Användersina förkunskaper i ämnet.
Slår upp ordet eller frågar någon vad det kan betyda."
 
(hämtat från "En läsande klass")
 
För att förstå hur detektiven arbetar fick eleverna en text att läsa. Jag valde en folksaga från Indien, "Guruns fem visdomar". Denna valde jag för att jag såg både uttryck, ordspråk och ord som skulle kunna komma att leda till intressanta diskussioner. 
 
Innan vi påbörjade läsningen tog vi till spågummans strategi, att förutspå vad texten skulle komma att handla om. Vi läste rubriken och tittade på de bilder som fanns, tittade på ansiktsuttryck, pratade om ont och gott, vilka vi trodde att figurerna på bilderna var osv. Sedan var det dags för själva detektivarbetet. Eleverna fick i uppdrag att under själva läsningen markera svåra ord och uttryck. Som detektiver sökte vi sedan svar på det som eleverna fastnat vid: vad betyder t.ex. ord som rajan, visiren, hövlig, alabaster och äregirig? Vi pratade om uttryck och ordspråk såsom "fast han egentligen inte hade åldern inne", "Det är bättre att ha en halv limpa bröd än att söka en hel ute i världen" samt "...började baktala". Vi gick tillbaka i texten, försökte hitta svaret genom att läsa hela meningen, stycket och genom att fråga varandra. 
 
Fantastiska elever i lärande och utveckling, nästa gång ska vi bekanta oss med cowboyen! :)
 
 
Instagram

Boksamtal med spågumman som mall

Medan flera elever var iväg och åkte skridskor igår fortsatte övriga att träna på läsförståelsestrategier. Den läsfixare som vi håller på att lära känna är just nu är, som ni vet, spågumman.
 
Vi arbetade i grupper om ca 5 och alla hade var sin bok med sig, sin "bänkbok". En elev visade upp sin bok och övriga fick, utifrån rubrik och bild, försöka förutspå vad boken skulle komma att handla om. Innehavaren av boken kunde sedan berätta vidare. 
 
Genom arbetet fick vi syn på spågummans strategi men även på hur många olika tankar det finns om en och samma bok, vår fantasi skenade iväg utifrån de bilder vi såg och våra tankar byggdes upp utifrån varandras olika tankar. 
 
När eleverna läste upp texten på baksidan av sin bok kom vi att prata om hur vi målar upp inre bilder och läsfixaren "konstnären" gjorde på detta vis en naturlig entré. Denne kommer vi att arbeta vidare med vid ett senare tillfälle.
 
 
 
 
Instagram