Sökläsning eller skumläsning

Vi har pratat om att använda olika strategier i läsning och idag har vi fokuserat på att sökläsa och att skumläsa. Vi kom fram till att man i vissa situationer använder skumläsning såsom när man vill hitta en spännande bok på biblioteket t.ex. och att sökläsning tar man ofta till när man vill hitta svar på en fråga.
 
Vi upptäckte att de olika strategierna går att kombinera. I övningen som vi gjorde märkte vi att det i sökläsningen och skumläsningen kan vara nödvändigt att ta till ytterligare en strategi och det är att läsa mellan raderna. När man läser mellan raderna kan man dra vissa slutsatser utifrån den information man får i en text, trots att det inte ordagrant står där.
 
Den här filmen såg vi och den kan man titta på många gånger:
 
 
Filmen är hämtad från youtube och är gjord av Marie Andersson

Kommentera här: