Detektiven gör entré

I veckan har detektiven introducerats i klassen. Detektiven är en läsfixare, precis som spågumman, och skall hjälpa oss att bli riktiga stjärnläsare. 
 
 
"Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Strategin används under läsningen och innebär att läsaren:
Läser om ordet.
Läser om meningen.
Läser om stycket för att få ordet i ett sammanhang.
Funderar på om ordet liknar ett ord på svenska eller ett annat språk som läsaren redan kan.
Funderar på om ordet är sammansatt av flera ord.
Funderar på vad det är för sorts ord (substantiv, adjektiv, verb)
Användersina förkunskaper i ämnet.
Slår upp ordet eller frågar någon vad det kan betyda."
 
(hämtat från "En läsande klass")
 
För att förstå hur detektiven arbetar fick eleverna en text att läsa. Jag valde en folksaga från Indien, "Guruns fem visdomar". Denna valde jag för att jag såg både uttryck, ordspråk och ord som skulle kunna komma att leda till intressanta diskussioner. 
 
Innan vi påbörjade läsningen tog vi till spågummans strategi, att förutspå vad texten skulle komma att handla om. Vi läste rubriken och tittade på de bilder som fanns, tittade på ansiktsuttryck, pratade om ont och gott, vilka vi trodde att figurerna på bilderna var osv. Sedan var det dags för själva detektivarbetet. Eleverna fick i uppdrag att under själva läsningen markera svåra ord och uttryck. Som detektiver sökte vi sedan svar på det som eleverna fastnat vid: vad betyder t.ex. ord som rajan, visiren, hövlig, alabaster och äregirig? Vi pratade om uttryck och ordspråk såsom "fast han egentligen inte hade åldern inne", "Det är bättre att ha en halv limpa bröd än att söka en hel ute i världen" samt "...började baktala". Vi gick tillbaka i texten, försökte hitta svaret genom att läsa hela meningen, stycket och genom att fråga varandra. 
 
Fantastiska elever i lärande och utveckling, nästa gång ska vi bekanta oss med cowboyen! :)
 
 
Instagram