Om oss och vår blogg

Till höger på bloggen kan ni läsa kort om vem som ansvarar för bloggen, vilka vi är, vårt syfte och vad vi vill få ut av bloggen. All text som ni hittar till höger hittar ni även här men med en utförligare beskrivning samt en motivering till varför vi bör vinna tävlingen webbstjärnan.
 
Om oss: Jag som ansvarar för bloggen heter Cecilia Bergentz och jag har den stora förmånen att vara klasslärare för 5-6C på Hummelstaskolan i Enköpings kommun. Klassen består av 17 härliga 5:or och 10 härliga 6:or, tillsammans är de alldeles fantastiska!

Syfte och mottagare: Bloggen är en klassblogg där föräldrar, elever och andra lärare kan gå in och läsa om våra dagar i skolan och följa de arbeten vi gör här. Bloggen är ett sätt för föräldrar att på ett enkelt sätt ta del av vad vi gör i skolan samtidigt som den används som ett läromedel för eleverna.

Pedagogisk koppling: Genom arbetet med bloggen, där eleverna skriver om och lägger upp bilder på arbeten, bearbetar vi flera delar ur den nya samlade läroplanen (Lgr 11) bl.a. att formulera sig i skrift, att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt att söka information från olika källor och värdera dessa. Med hjälp av bloggen får eleverna också träna på att bearbeta texter och bilder som ska läggas ut på nätet, de får lära sig vett och etikett och att kritiskt granska information som de hittar på nätet. De får dessutom lära sig om vilka lagar som gäller angående upphovsrätt.

Arbetet med bloggen kopplar vi även ihop med läroplanens kapitel 1och 2, "Skolans värdegrund och uppdrag" samt "Övergripande mål och riktlinjer". 

Upphovsrätt: Alla bilder som publiceras på bloggen har vi tagit själva, antingen med iPhone eller med en systemkamera; Samsung NX5. Ibland har vi någon "gästfotograf" men då framgår detta såklart! Vi anger alltid namn på den som har fotograferat, skrivit en text eller publicerat en egen film. Vi frågar om lov innan vi fotograferar någon/något likt en föreställning eller likn, som besöker vår skola samt informerar dem om vår blogg och ev. publicering. Vi är inte kopplade till Creative commons men har filosofin att alltid fråga om lov och hoppas på att andra också frågar oss om det är något man vill använda. Vi lägger inte ut sådant som vi inte vill riskera att det kopieras. Vi hoppas att vår blogg skall inspirera andra till att också börja blogga.

Motivering till webbstjärnans pris: Vi anser att vi borde få webbstjärnans pris pga. det engagemang som bloggen har skapat i gruppen, eleverna har börjat skapa sina egna kategorier samt även lagt upp en egen privat blogg. Bloggen har gett oss en gemensam samlingsplats vilken har skapat god kamratskap i gruppen, vilket i sin tur är ett led i vårt värdegrundsarbete. Bloggen är välbesökt av kollegor, föräldrar och andra elever och fungerar som en god informationskanal samtidigt som den kan användas för interaktion mellan olika grupper.

Kunskaper: Vi har lärt oss att kritiskt granska vår egen text så att denna uppfyller en god standard samt ett vänligt tonläge. Vi vill att det ska vara trevligt för mottagaren/läsaren att ta del av våra inlägg. Vi har lärt oss att hantera olika funktioner i bloggen såsom webbdesign, lägga in en feed, länka till filmklipp och länkar, lägga in bilder m.m. Genom bloggen har vi även varit tvugna att sätta oss in i olika verktyg och program såsom t.ex. photostory, mediaplayer och youtube.

Varmt välkommen till vår blogg,

Hälsningar 5-6C

Text: Cecilia Bergentz

 

 

 

 

Instagram