Silhuettmålning

I våras arbetade vi med att skapa silhuetter i bildämnet. En Silhuett/siluett är bilden av en person, ett objekt eller landskap som enbart består av en kontur och där det som är i silhuett ofta är svartfärgat. Termen Silhuett, som har fått sitt namn efter fransmannen Étienne de Silhouette (1709-1767), användes till en början under 1700-talet för att beskriva profilporträtt eller andra bilder utklippta i tunt svart papper (Wikipedia).
 
Förmågan som eleverna tränade under arbetets gång var att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. Den här gången använde vi oss enbart av vattenfärger. Målen med arbetet var att:
 
  • varje elev skall efter avslutat arbete veta vad en silhuett är
  • varje elev skall skapa sin egen silhuett genom att använda relevanta tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
 
Eleverna skapade först sin bakgrund för att sedan, när denna torkat, lägga på sin silhuett. Här krävdes koncentration och finmotorik då silhuetten lades direkt uppepå bakgrunden. Eleverna tränade sig på att tekniskt arbeta med olika tjocklekar av penslar samt att avväga vilken pensel som passade bäst till vad. 
 
Innan vi startade upp arbetet gick vi igenom olika begrepp som kan vara användbara i bildarbetet:
  • Silhuett eller siluett (båda stavningar är ok)
  • Objekt (föremål, sak)
  • Kontur (ytterlinje)
  • Vy (utsikt, syn, bild)
  • Profil (i detta sammanhanget; bild från sidan)
  • Motljus (ljus rakt emot en)
  • Term (fackord, benämning)
 
 
 
 
 
Text och bild: Cecilia Bergentz
 
 
 
Instagram